Skip to content

馃惁 讻注讜祝 讛讞讜诇馃惁

注诇 讙讚专
注诇 转讬讬诇 讚讜拽专谉
讬讜谞讛 讜讬讜谉
讛诪讜 讘专讜谉.
注诇讛 讝讬转 讘驻讬讛诐
讗诇 诪讜诇 讛专讜讞 驻谞讬讛诐,
讝讛 讘讝讜 谞砖拽讜 讻谞驻讬讛诐,
讘拽讜诇 讛诪讜 讛诪讬讬转诐 .
讝讜讙 讬讜谞讬诐
诪讗讜砖专讬诐 诪讗讬谉 讻诪讜转诐.

讘讗 注讬讟 讘诪注讜驻讜 讚专住
讘讚专讻讜 讛讻诇 讛专住.
讗讘专转诐 砖讘专
诇讗 讛砖讗讬专 讚讘专
诇诇讗 转拽讜讜讛 诇诪讞专.
讛驻讬诇诐 诇讗讚诪讛
讛讞讜诇 讻讬住讛 讚诪诐.

讛讬讜谉 讗转 讛讞讜诇 诪注诇讬讜 谞讬注专
讛讘讬讟 注诇 讛讬讜谞讛 ,
讘讗讛讘讛 注讟驻讛 .
讘砖讬拽砖讜拽 讻谞驻讬讬诐
拽讬谞转讜 谞砖讗 诇砖诪讬讬诐.

拽诐 诪谞驻讬诇转讜,
注诇 讙讜讝诇讬讜 住讜讻讱 讘讗讘专转讜.
谞讬讙讘 讚诪注转讜
讞专讟 讘谞讜爪转讜.
讘讝讗转 讛砖讘讜注讛
讗诐 砖讘注讬诐 讜砖讘注讛
谞讬驻讜诇 谞指驻讜止诇
谞拽讜诐 讻注讜祝 讛讞讜诇..

讘转 爪讬讜谉

讜讗讜诪专 诇讱 讘讚诪讬讱 讞讬讬
( 讬讞讝拽讗诇 讟"讝)

讻转讬讘转 转讙讜讘讛

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *