Skip to content

שמשון

רוח קרירה שרקה בקול
בין צֹרְעָה ובין אשתאול.

רוח סערה ללא מנוח,
זמרה סודה באוזניי אשת מנוח.
על נזיר מבטן ומלידה,
רב יהיה כוחו ללא שעור ומידה.
תער לא יעלה על ראשו.
לא ֵישְת שיכר ויין,
נזירותו על ראשו ,כנזר תתנוסס
תשבה כל עין.

בן יפה נולד ושמו שמשון
מחלפות ראשו ,לו הכח לו האון.
אל תמנתה ירד
מבנות פלשתים
לקח אשה,
אל מחנה פלשתים תהיה לו דרך ופלישה.

שמשון שמשון פלשתים עליך

בדרכו כפיר אריות שסע כגדי
🦁מעשה גבורה אגדי🦁
חזר והנה נחיל דבורים
🐝🐝🐝🐝🐝🐝בין קרביו דרים.🐝🐝🐝🐝🐝🐝
הביט העָז,
בפגר אַרִי הַעָז
דבש כצבע הענבר
רדה בידיו, אכל ומפיו נגר.
לו צפונות לו וגם רז,
ממתוק יצא עז.

🥃🥃🥃🥃🥃🥃🥃🥃🥃🥃
עם בחורים במשתה חגג
חידה להם חד.
שלושים סדינים ושלושים בגדים יהיה שכרכים,
אם תפתרו בשכליכם.

"מהאכל יצא מאכל
ומעז יצא מתוק".

חידה זו חד להם בגאון.
ישבו חשבו מאין ימצא הפתרון?
האשה אשר לצידו פיתו.
וכך פשר החידה גילו.

"ללולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי."

נקם את עלבונו שבעתיים
הכה אלף איש בלחי חמור
חמורתיים.🐺🐺🐺🐺🐺ֳ

שמשון שמשון פלשתים עליך.

לימים
מצא את דלילה
לה את סודו גילה
וכך רקמה העלילה…..
להסגירו לפלשתים ביקשה
את שמשון אשה.
בלשון חנופה לדעת מה כוחו
בחנה את אהבתו.
התל בה בעבתות לחים,
ובאריגת מחלפות ראשו ביתדים.

שמשון שמשון פקח ענייך
פלשתים עלייך.

שמשון סודו גילה
רוח ה' מעליו גַלָה
מחלפות ראשו גילחה.
על זילות הנזירות לא הייתה סליחה.

גבר בגבורתו
אל מול אשת חיקו חלש ונִרְפֶה,
לחולשתו זו לא היה מַרְפֵּא.

פלשתים עליך שמשון

אסרוהו עניו עקרו כבה האור
ללעג וקלס ושחוק היה.
אויה לגבור.

פלשתים עלייך שמשון

חגגו בזבח לדגון
משמשון סר האון.
הרוח שרקה בבכי
חגה סובבה בנהי.
נשמע מעל קול נשר ועיט
אחז שמשון בעמודי הבית
"תמות נפשי עם פלשתים"….
על יושביו נפל הבית
ברעש ועוז.
כך סיפור גבורת שמשון נגוז..

פלשתים עליך שמשון….
שרקה הרוח ביגון
בין צרעה ובין אשתאול.
🏕🏡🌬🌬🏕🏡🌬🌬🏕

בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *