Skip to content

שלח לך

.

 "פרשת שלח לך"

שניים עשר נשיאים
ראשי שבט מעם נבחרים
.לתור נשלחתם
להביא דברים ומאמרים
אל ארץ חלב דוּבשה נוטף,
אל ארץ בה הירדן שוטף.
אדמתה פוריה ופריה בשפע
בכל גיא שביל וגבע.
להאיר מכמניה, את רזה וסודותיה.
נחושת וברזל הרריה.
הד עולה מההרים מזמר שבחיה,
כנרת לה כעדי ככלה בקישוטיה.

ים בתכול מימיו
 חומתה
הר המוריה מעקדה עדותה.
אשכול ענבים נשאתם בשניים
 את פריה מלוא חפניים.


מה היה לכם בכיה לדורות
טחו עניכם מראות???
את דיבתה הוצאתם ללא רחם
בן נון ובן יפונה
הייתם לה כמנחם..

בתפילה כי נעשה שליחותינו נאמנה
גם אם דרכינו לא קלה.

בת ציון

.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *