Skip to content

 קינה

י ישראל בימי חייך      
      אשר בכ"ג נגמרו
אות כי שחקים     
לחלף יוצרו
ש שבת משוש תופים      
והגיל נאסף
      ביום אשר נפל ברוש
       אל בין עבותים
       ביד מרעים אחריו נערו
ר ראה אלוקים כי כמו 
       הארון נלקח 
       ולוחות הברית נשברו.
א אלי יחשב דמו כדם עולות
       על ידי אהרון הוקטרו.
ל לכן התנודדו התגדדו
       וגם העלו אפר על 
       ראשכים.
     על ימי אחי ישראל
      אשר נגמרו
     ועל שערי צדק 
      אשר נסגרו.  

    בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *