Skip to content

קדיש

רוצה אני לומר קדיש …
לומר קדיש
יתגדל ויתקדש שמי רבא
על אח אחות, אמהות השתיים
ודניאל אבא.

לומר קדיש
לא דרבנן
עד כי ארץ ושמיים ירעדו,
וכבוד ה' יראה בענן.

לומר קדיש
להדליק נרות מפרחי חצב.
לומר קדיש
עד כי היקום יעמוד כניצב.

לומר קדיש
על חייכם ומותכם המר,
עד כי תזעק אבן
ודמעה תרד משיש קר.

לומר קדיש
פיארתם שמי רבא במותכם.
במעלות קדושים וטהורים
תהי נשמתכם.
עד כי תעמדו לגורלכם.

אומר הקדיש.
קבל זאת אל עליון
גם אם אני אישה ולא איש.
על אח אחות אמהות השתיים
ודניאל אבא.
יתגדל ויתקדש שמי רבא…

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *