Skip to content

פרשת וישלח

     

מפגש יעקב עם המלאך

—————————–

וישלח יעקב מלאכים לפניו

לסלול דרך ונתיב,

לפגוש את עשיו אחיו.

הגיעה השעה

האם על פִּשֵעוֹ תכסה אהבָה?

מאבק נאבק בּיַבֹּק

עם מצפון עַקוֹב וּפּתַלְתוֹל. 

 מצפּוּן אותו  הצפִּין אותו  עטף,

 מאז ברכה במרמה  קטף.

  רצה בּבוֹרית  למרקו

לפני עשיו ולפני קוֹנוֹ.

ליל עטף את יבוק

בשחור אדרת

מלאך אלוהים מולו נצב

זרועות לפתו מכותיו חבטו

כך זה בזה נאבקו

עד הליל תם,

 השחר  הֵעֵלָה  אור.

יום חדש מלא תקווה זך  וטהור.

ֱמלאך

הפִּלְאִי  שינה שמו,

יקרא שמך  ישראל

מעתה תהיה ישר -אל.

צַלְעָה רגלו.

 הישר יֵהַלֵך  בּנֵתִיבוֹ?

או לנצח ישמור על עַקֵבוֹ…?

ליבו חשש לבאות

עת יפגש עם עשו

ברכתו גנב

את רמיתו חשף.

 מחנהו  הנהיג  ביד רַמָה

הכינם למלחמה .

מי חשוב יותר ומי פחות,

דינם יגזר למיתה

וּמִי ישאר לֵפּלֵיטָה.

יעקב כּדַרְכֹּו בּמשֹוא פּנִים,

רק אל יכּה אֵם על בַּנים.

את בּנֵי השפחות ראשונים

את רחל ויוסף שֹם אחרונים.

בּבוא הַעֵת יִשַקֵלו כּל המעשים

הכּר נַא הזאת כּוּתנת הפּסים?

עשיו האדמוני  נולד ראשונה עם נזר  הבּכוֹרָה .

בּמִרְמָה נִלְקחָה בּרְכַּתוֹ,

בַּכָה בּכִיה מרה  את רמיית אחיו והוֹרַתוֹ.

 עִם חלוף שנים כּיפֵּר וסלח,

עֵת יעקב את הַיַבּוֹק צַלַח. 

אהבה הציפה לבבו,

בראות את אחיו  המביא מנחתו .

השכל ודעת

ללא משוא פנים

אהוב את כולם בנות ובנים.

לא תרבה שנאה ולא קנאה,

חייך יהיו עטופים ביושר

כך תחיה בשלווה ובאושר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *