Skip to content

פרשת ויגש

            ויגש.

  "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני….."

  יהודה נגש כאחד המלכים

  יהודה למלכות נועד מבין  האחים  .

  בקבלת ערבות

  קיבל את חותם המלכות.

  צדקה ממני תמר 

   על דיברתו שמר.

       אנוכי אערבנו

   מידי תבקשנו

  את בנימין לך אשיבנו.

  לאביו נשבע בשבועה

   אשר בחותמו טבועה.

  יוסף מביט באחיו בתחנוניהם

  חלומו התגשם 

  הנה  אל מול אלומתו, שחו אלומותיהם .

    חרטה ואימה על פניהם נסוכה

  ולא יכל להתאפק

  הסיר המסיכה.

  אנוכי יוסף אחיכם 

  אשר למדיינים נמכרתי

  אחיי אותכים ביקשתי

   היום הזה התאחדנו

  בני איש אחד אנחנו

  נַדַמָה מילה היו כאילמים

  עמדו לפניו נכלמים.

  אל נא אחיי תרגזו היו מנוחמים.

   מי ישורנו .?

  כחלום אשר חלמתי

  על מצרים מלכתי.

  מרכבות  שלח עמוסים במשא רב

  להביא אל יעקב האב.

    בית יעקב לכו ונלכה  

  לראות את פניי יוסף ,

  אבינו זכה.

  לראות את בנו כמלך בממלכה.

  ישבו בארץ גושן הדשנה

  עד  בֹּא השעבוד  כהבטחה הנושנה.

  התגשם חלום  ירח שמש וכוכבים ,

   קדים ומשתחווים

   יוסף מולך על מצרים כאחד המלכים.

  השֹכל ודעת

  אל תבטל חולמי חלומות

  יש בהם אשר נועדו לגדולות.

  בת ציון.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *