Skip to content

פרשת בלק

  בלק בלעם והאתון.

  הנה סיפור על ניסים ונפלאות

  על   אתון אשר  פתחה פיה,

  על דעתנות  אשר הביעה. 

  ראתה מלאך אלוקים

  אשר מעיני הנביא היו גנוזים.

   בלעם בדרגה חסר ממשה 

  גדול החוזים,

   מבן עמרם גדול הנביאים  .

  נבואה ניבא לעמים ולאומים

  להם מסר דבריי אלוקים חיים.

  בלק בן ציפור צייץ ציוצו

  לקלל עם נבחר ביקש מנביאו.

  וזה הנביא יצא למשימתו.

  עם בינה יתירה  פיה פתחה 

  אתון,

   כי מה שהיא ראתה

  לא ראה הנביא  בחזיון.

  ואתה בלק  בן ציפור

  לקלל חפצת עם נבחר 

  ביקשת מהרה לך! אל תאחר.

  מחשש את עין הארץ כי יכסה

  אוליי תאור ותקוב ,נסה תנסה.

  שלחת את בלעם כי קללתו תכון

   יקלל עם לבדד ישכון .

  אוי לך בלק ואוי לך בלעם

  לצחוק וללעג הייתה שליחותכים.

  מראש צורים ראית וחזית,

  זה העם   מה טובו אוהליהם,

  זכותם זכות אבותיהם.

    ברכו בברכת האל מעל

  משכונתיהם בית ישראל.  

  ה’ אלוקיו עמו ותרועת מלך בו.

  כארי יתנשא  כתועפות הרים לו.

  גם נביא נביאך מדברי האל לא סר 

  נאום בלעם ומשלו לאוזניך מסר.

  דבר האל בפיו, וזה חזונו:

  דרך כוכב מיעקב

  וקם שבט מישראל

  מה טובו אוהליך

  משכנותיך ישראל.

  כנחלים נטו

  כארזים עלי מים

  מברכיך ברוך

  ואורריך ארור

  זה נאום הגבר 

  סתום העין.

  נבורך לעד בברכת אבינו יעקב

  בן פורת יוסף בן פורת עליי עין.

  _________________________))))

  השכל ודעת

  כי מה שראתה אתון בדרכה,

  לא נראה אנו גם בבינה יתירה

  וזאת במעט ענווה.

  בת ציון

  .

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *