Skip to content

עיתון

עיתון עיתון
כולך בחשיבות נפוח
בגליונות ודפים תפוח.
בדרכך קובע סדרי עולם
במשפט או אירוע מצולם.

מבין אותיות ותמונות
הביט בי העיתון
בן שורותיו,
בשחור אותיותיו.
מבין דפיו.
פלבל בעפעפיו.
החמיץ פנים באי רצון
מי הלועג ומי חומד לי לצון???
אני פותח לכולם
צוהר לעולם.
מספר סיפורים ומאמרים
ומביא חדשות לבקרים.
כה אמר בקולו הנחרץ
ובדיפדוף דפיו אליי קרץ.

האמת יש בין דפיך
או כזבים מביא אתה לקוראיך?
ח ח ח וחי חי חי
האמת תמיד עימי,
כתבלין לקוראים
מביא אני גם מעט חידודים
מעשה כזבים וסיפורי בדים.

הוי עיתון עיתון
סלח לי על דבריי.
דע לך
כל מילה משפט ומאמר
ידיעה עכשווית או כל דבר.
היום זהו שיג ושיח לשָׂח
מחר זו היסטוריה מקומה לפח.

כצהובון נובר בחיי כל איש ואשה.
פעמים אתה חורץ דינם ללא בושה.
אוי לך רכלן ללא חמלה,
כתער בהנף המילה
גוזל מהם כבוד ותהילה.

את כזביך בצבעי אמת מיפה.
האמת בך שבורה
רק בערך חסרת ערך.
את האמת מכופף ומטה
בתקווה כי הקורא פתי שוטה.

ברצותך
על תפארתו של האחד שוקד.
והאחר על המוקד אתה עוקד.
בשחור מילים
בגבובי הבלים.
כותב המילה ברמיזה, ללא ניקוד
בכך לשקריך מוצא צידוק.
האמת לא באותיות טמונה
אולי בין לובן השורה.

סוללת עיתונאים דגולים
כותבים משלחים מילים
כתב המשמיע קולו כקול האתון,
אך יש פעמים יכתוב נבון …

מאמרים טבולים בשמחה ורון
אך לרוב הם מכאוב ושברון.

עיתון עיתון
כל בוקר בבוקרו ידיעה חדשה
לעת ערב היא כבר בְּאוּשָׁה,
ומחר תהיה לדייגים
עטיפה לדגים.

למאמיני קוראיך
יוצא לאור מזריחת חמה
בעיתות שלום ומלחמה.
משחר עד יום יחלוף
שנית מחר תרעים בתוף.
ידיעות חדשות
במילים רועשות,
היום שחלף
יחתך כִּבְחַלָּף (סכין שחיטה)
דפיך יישקעו במצולה חסרי ערך
כחמה לעת שקיעת ערב.

עיתון עיתון
היום אתה נותן הטון
מחר ידיעותיך שוות לאשפתון.

העיתון בדפיו רישרש
דמעותיו זלגו כנחלי אש
הכתוב טישטש
נכתמו הדפים
שחור האותיות היו לכתמים.

נשבע אני בנדר ושבועה,
האמת בין דפי מעתה תהי טבועה.
אך לפעמים לתבלין וטעמים
אוסיף מעט מעשה כזבים
אליי שנית קרץ,
אל הכתבה הבאה אץ רץ.

בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *