Skip to content

הותר לפרסום

אל תגידו בגת אל תבשרו בחוצת אשקלון
פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים
קינת דוד

הותר לפרסום
אל תגידו
אל תבשר המבשר
רק עוד רגע
לפני השקיעה .
הבשורה
באדרת השחור נוגעת
טרם האפילה תאפיל
את השמיים תאפיר…

אל תבשר המבשר
תן עוד רגע
בטרם יום יאסף
טבעת יגונים אל תוסף,
אל תבשר
המרה שבבשורה
כחץ אשר מחץ נורה.

הותר לפרסום
שם פנים וחיוך ניבט.
ושכול משחור עוטף
כגלים סוערים הכל שוטף.
על זיו עלומים כי כבה,
על כאב אין לו מזור אין לו נחמה..

אל תבשר המבשר
לשמחה לא תוותר נגיעה.
תן עוד רגע לפני השקיעה
לפני המילה שבשתיקה…

הותר לפרסום
ספר
בנהי ובכי גבורתו
אל תבשר על מותו…

השכול קבע ממלכת
נרעד היקום
הותר לפרסום….

בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *