Skip to content

,,,,,סתיו
בפתח דלתי נצב
סתיו
אפרורי
מעט עגמומי,
ראשו עטור פרחיי חצב.
בזר עלי שלכת אחז
נחליאלי על כתפו
רועד מקור
גרגר אחז במקור.

  סתיו אפרורי

  בבחש רחש
  באוזני לחש
  קיץ חלף
  נדמה גחלתו וחומו
  דעכה גם חמה עמו.

  עלה שלכת השמיע רישרוש
  בקול שבירה.
  פניי עטפה רוח קרירה.

  סתיו מעט קודר אפרורי
  מעט עגמומי
  מבשר את שיר המחר
  כמתווך בין הקיץ למטר.

  בת ציון

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר.