Skip to content

סיפור העקידה

אברהם שמע ממעל קול
הרבה אַרְבֶּה זרעך כחול..

בן יוּלד לעת בּלוֹתָם
העולם שמע צחוקם.
תמה האל מהצחוק ומזה הקול.
היתכן לערער על כל יכול?
כעת חיה ??
בת תשעים שנה?
התחיה בעוד שנה?..
נס ופלא מי פִילל
בּנִים הֵנִיקָה
שַרָה
מי מִילל…

גדל וַיִיף הנער ללא שיעור ומידה.
והנה עומד אל מול נסיון העקידה…

מי ניסה את מי
על מה השיעור ולמי?
קח נא את בנך
בכך לא הרהר ומיד הסכים
עצים ומאכלת הכין,
אברהם אב
המון גויים…
נעריו וחמוריו אחריו נהו
לא להם זו הדרך, לא לנתיבם..
במחצית הדרך הושיבם..

יצחק הלך לצד אביו
הערב העריב
בדרך ההר העולה
הנה האש והעצים
היכן השה לעולה.?????
.

בבן הביט האב
ליבו נשבר ליבו דאב.
ומה יאמר לאם שרה
אל מול נסיון העשרה..

עקד את יצחק
ידו הניף ובידו מאכלת
בדמעת המלאכים נעטפת.
אברהם אברהם
אל תשלח ידך אל הנער!!!!!
לבל
אימו ,
תמות
מזה הצער…

לעת ערב בשקיעת בין ערביים
נעמד איל סבוך בסבך קרניים.
עצים בערו
כהסנה בוער יוקד
לנעקד ולעוקד.

אחר הדברים אברהם הלך לדרכו,
ומעל האל התעטף בשתיקתו..

מוסר השכל..
אם תשמע קול ודברים
כקול שדיי ממרומים.
אם בידך אש מאכלת ועצים?
במחשבה כּי כּלוּ כֹּל הַקִצִים?
המתן אל תשלח יַדְךָ
האמן בלב זַךְ
כּי יֵש איל נאחז בּסְבַךְ…

בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *