Skip to content

סבתא חנה כנאם – הגבירה

סבתא חנה כנאם
לביאה ברמ”ח איברים
על ילדיה סוככה בימים מרים.

על בגדי אלמנותה
עטתה בגדי כבוד
ממקום קשה וכואב.
בנתה ביתה
מרחוק הביאה לחמה.

את ילדיה הצעידה
באהבה ללא מידה …
ילדיה
דניאל ,חיים, סימנה, שרה ומשה.
היו מקור גאוותה
באומנות בחכמה רקמה
את שירת חייה שזרה.

בניה מכובדים כשועי עולם
במעשי חסד לכולם,
לדל ולדך
הושיטו יד
צרכיהם מילאו
ללא גבול
ללא מד.

לישראל עלתה
ציונות של אלפיי דורות
אל ירושלים בתפילות.

סבתנו האם הנאמנה
באדמת הקודש נטמנה
אשת חיל אין דוגמתה
שם תמצא מנוחתה.

סבתנו שירת חייך לא פסקה
לָעד
ישמע קולך
ואנו נכדייך ונינייך
נלך לאורך.

יהי זכרך ברוך
בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *