Skip to content

סבא ר’ יצחק נח זצ”ל

הפיוט סנסנים שחיבר סבי יצחק נח לט”ו בשבט, שהוא גם יום פטירתו

הפיוט דרור יקרא, מושר מפי דודי ניסים לפי לחן של סבי יצחק נח

הדף של ר’ יצחק נח זצ”ל באתר MyTzadik

סבנו יצחק
כיצד אוכל
לדבר ולספר על גדולתך?
לגעת בקדושתך?

אנו מביטים באילן הענק הגבוהה
לא רואים צמרתו,
אך ענפיו לכל פרושים
פירותיו מתוקים.
מגזע עץ ושורשיו של סבא יצחק יונקים.

סבנו
נטעת בליבנו אהבה
נטעת שלום ואחווה
אם סביב היתה קדרות ועצבות
דבריך היו מזור ללב כאוב.

תלמידים רבים העמדת
תורה בהם הרבצת,
בחכמה דעת ומוסר
את כולם העשרת.

ביתך היה בית ועד לחכמים
פרשת כנף לנדכאים.
עסקת בתורה, בתלמוד הלכות ודינים,
ובתורת הנסתר היית עילוי בין עילויים.
אך ליבך ומעשיך היו לכל גלויים.

נתפלל כי אנו צאצאך
נמשיך דרכך בנטיעות.
גזעך נעטוף בטבעות.
שורשך לעולם לא יבש
כל ענף ופרח בם יפרח.

סבנו ביום לכתך בי”ד שבט
בשעת דמדומים
עלית במרכבה לעולמות עליונים.

וזה המקום
בו בחרת למנוחת עולמים
באדמת קודש טבריה
ינעמו לך עפר ורגבים…

התקדש המקום
בקדושה, עת נעטפת באדרת,
אל מול ים כנרת.

בת ציון
בהרכנת ראש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *