Skip to content

משל יותם

נושא: משל יותם

נושא: משל יותם🌵🌵🌳🍇🍈

יותם   לבית גדעון בן יואש .

 לבית אביך שארית פליטה.

עֵת דם אחיך ניגר סביבך.

נפשך מזה הגורל נמלטה

אחיך אבימלך

דרש מלוכה ,להיות שליט להיות מֶלֶךְ.

נטה ֹשֵכֵם עם אנשי ֹשְכֶם.

באיבחת חרב הרג 70 מאחיך, על אבן אַחַת

ללא חמלה ללא חַת

ישב על כסא דמים

מֶלֶךְ ללא רחמים.

על הר גריזים

נָשָֹאָתָ מַשַלְךָ יותם

את העצים העמדת לך לעדות וחוֹתַם.

ללא מורא  ויִרְאָה

 הצבת  לפניהם מַרְאָה.

על עצים ותבונתם

   על פרותיהם ותנובתם.

 פריים ועסיסם  להם כֵּנֶזֶר.

 אין רצונם בשלטון ובזה הַכֶּתֶר.

פנו  העצים אל הזית למשחו עליהם לֵמֶלֶךְ ,

אתה לנו הַהַבְטַחָה.

זית  נַשַֹא דברו בֵּרַכּוּת כּשמן המשחה.

 לא אוותר על שמני ומִשְחִי 

להאיר את מנורת  מקדשי,

  ובשמן למשוח  את מֵשִחִי.

מֵאֵן בניענוע עליו וענפיו,

באהבה חפן יצהר שמניו.

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

קראו לכתר להמליך

  התאנה.

 זו המתוקה מאנה גם מאנה.

לוותר על  מיתקי ודבשי?…

לכל חֵךְ הוא מעדנים,

התברכתי להיות בין שבעת המינים.

מגזע ועד אמיר

פצחה במתק ושיר.

מתהדרת   בעלי התאנה☘

 היו למלבוש נאה גם לאדם וחווה בראשונה.

באהבה חנטה פַּגֵיָה

לקראת האביב פַּנֵיָה.

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

ביקשו בגפן להתהדר 

ביופי וחן שֹרִיגַיו

ובאשכולות הענבים בין גפניו.

להיות עליהם לֵמֶלֶךְ,

 כִּי יפה ממנו אַיִן.

הגפן צחק צחוק הלוּם יין.

האוותר על יעודי…

עליי  בקדושה מקדשים

ישראל בי נִקְדַֹשִים

   משמח לבב אנוש

ביין ותירוש.

לא ולא לא אהיה לכם לראש.

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

והנה האטד מולם ניצב

דוקרני 

שיח קוצני

חַשֹוּף ללא פּרִי ותְנוּבָה.

פנו אליו  בלשון חַנוּפָּה,

מלוך עלינו אתה הדוקרן,

 האטד שמח בליבו רון רן.

הביט בהם במבט עוקצני

שבו נא תחת צילי.

כל עץ ,ואף אתה ארז לבנון האצילי.

🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵🌵

ואם אַיִן

על כִּסִילוּת ואיוולת המחשבה

תשלח לשון להבה,

 תשֹרוף 

ארזי לבנון

   באף וחרון.

 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

 זה דברי ומשלי אחיי

השֹכִּילוּ ושמעו דבריי

להמליך עליכם את האטד אבימלך,….

 לא זו הדרך

 דַמִים יַדו  נוֹטֶפֶת,

גלימתו בדם אחיי אותו עוטפת.

 תצא אש תִשֹרוֹף סביב 

עיר וחומתה סביב.

חזה בחזיון, אויה לאבימלך ,

אשה הרגתו בַּפֶלֶךְ.

זהו משל  יותם

בתבונה וחכמה

 משלו חתם.

השכל ודעת

כאשר תבחר ראש ומנהיג

השמר מאטד דוקרני

את משנתו בפניך ישא ויציג.

ברוממות אל

ובקול חנופה

בקוץ ודרדר עטופה.

עת על כסאו ישב

הבטחתו בתהום נשיה

תהי שכוחה.

בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *