Skip to content

          מקדש

  בשירה  אשורר למשכן וּמקדש

  בקדושה  מֵקַדֶש  ומקודש.

  ממַסָד עד טפחות

  ההיכל נעטף בתפילות זַכּות.

  על הר המוריה 

  אבן השתיה

  עַזַרָה סביב ההיכל

   קטורת ומזבח בו קורבן נֵאֵכַל.

  ושולחן לחם הַפַנִים

  מנורת שבעת קנים.

  ארון הברית 

  משכן  לַמַן ולוחות הברית.

  ומטה אהרון ,

  לאות ולזכרון.

     פּרוּשי  כנף מעל נצבים

  מתנוססים כרובים מוזהבים.

  שולחן מצופה זהב  ופרוכת,

   שני עמודי נחושת 

   בועז ויכין

  בועז אבי מלכות את סוכת בית דוד יקים

    רצפת שיש  עיטרו

  בצורה וגוון

  ירוק חום אפור לבן.

  לשכת הגזית מושב הסנהדרין

  משפט ולימוד תורה אל ההיכל מקרין.

  לֵעַזַרַת נשים מיועדים,

  שמחת בית השואבה הַקְהֵל

  חגים ומועדים.

  עליה לרגל בשלושה רגלים.

  בקדושה מלווים

  ניצבים הלווים.

  עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון וכינור

   מתנגן ניגון שיר של יום. 

  לבוש שרד לבושים כהנים

  פרחי כהונה אריג כותנה,

  מכנסיים מצנפת אבנט וגלימה.

  כהן גדול

  בגדיו ציץ ותכלת

  על בגדיו גדילים

  חושן על ליבו

  שנים עשר אבני חן משובצים

  אורים ותומים במענה  מנצנצים   .  

  אפודו זהב 

  שולי בגדיו רימונים

  פעמיו מצלצלים פעמונים.

  מצנפת את ראשו עוטפת

  עטרת כהנים

  קודש לה,'.

  הדביר קודש הקודשים

  בו יכפר כהן גדול ביום הכיפורים.

  יכוּפר לישראל מחטאיהם צחים וטהורים.

  המקדש למשכן האל

  בו יבוא קהל ישראל.

  בת ציון

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *