Skip to content

מדינה בורחת מבשורה

22 לינואר 2024

מדינה בורחת מבשורה
בשורה רודפת מדינה.
מדינה בורחת מבשורה
הבשורה עמדה בפיתחה.

מדינה שמעה נקישות בדלתה
הבשורה ניצבה בפיתחה.
מדינה מי כמה ואיך שאלה באימה
הבשורה את השמות גימגמה.

מדינה אל הבשורה מבטה לא הישירה
אל מול המספר החווירה.
נשאה בכי קינתה
כ"ד שמות נבחרים
נפלו מות גיבורים.

הבשורה הרכינה ראשה
המדינה ראשה זקפה
הניפה דגלה.

הבשורה המרה
את המדינה לא שברה.
המדינה את נופליה בליבה שמרה
עם שאר גיבורי ישראל אותם נצרה.

מדינה בדרכה נחושה
חזקה היא האומה
מיום היווסדה
לה העוצמה לה התקומה.🇮🇱

לזכרם של 24 הנופלים.😪
בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *