Skip to content

מאיכה לנחמו

איכה איכה
הפך יום מחול
ושמחה
ליום נורא

זרוע באימה


מספד בכי,
רעד וחלחלה.

איכה איכה
נשים גברים וטף
תינוקות בית רבן
היו לטרף ולבז
ביד אכזר..

איכה איכה
האפיל כוכבם
אויב בשבי שבם,
לא שעה לזעקתם וכאבם..
עלמות ובחורים
במשתה שמחתם
גזר גזרתם..

ישבנו וגם בכינו
על גדרות ובתים שרופים
בעשן אפופים.
נפשנו בוכה הומיה
לא אבדה תקוותנו..
בארץ צביה
ארץ חופשיה..

נחמו נחמו עמי

עוד ישמע בערי יהודה
קול חתן וקול כלה
תפריחו השממה.
יראה אדום כלניות על אדמה,
שדה חמניות אליי חמה.

נחמו נחמו עמי
ישמע צחוק ילדים במשחקם בגנים
יגדלו לקול שחוק ורננים..

נחמו נחמו עמי
יאמר נא אלוהיכם
אחבוש חברותכם ופצעיכם…

נחמו נחמו עמי
על הר גבוה
עלי לך מבשרת ציון ,
בקול שופר
ותרועה
הסירי
קול שברים ורעדה.
בשבועה
לא תיפול שנית
מצדה….🙏

בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *