Skip to content

יתרו עשרת הדברות

  יתרו  

  לֵמָה זַכִית וּמָה לֵךָ הַיִתַרוֹן

   להיות חותן למשה 

  גְדוֹל הנביאים  אח למרים ואהרון.???

  פרשה על שמך נכתבה בספר הספרים.

  יתרו כהן מדיין ,

  עורך נעשֹה חידודים חידודים

  קיבלת עול מלכות לֵשֵמַע הנסים.

  נטשת אלילים וֵאַשֵרָה,

  לעובדי עבודה זרה הבאת הַבֵּשֹורָה.

  עצה ותשויה הצעת למשה 

   היושב בדין בַּל יִבּוֹל  .

  מַשַּא כַּבֵד מֵעַל כֵּתֵפַיו יֵש לִיטוֹל.

  שרי אלפים…………

  שרי מאות

  שרי חמישים

  ושרי עשרות

  ישבו בּדִין ישפטו משפט,

   וצדק לְהֵרַאוֹת.

  עשרת הדיברות  נכתבו באצבע אלוהים ,צרובים באש מִזֶה וּמִזֶה

  נמסרו ביד משה נביאנו הַחוֹזֶה.

  ישראל

   עמדו נפעמים סביב ההר

   בקול אחד אמרו נעשה ונשמע 

  באותה נימה ובנפש תמה

  רעם קולם בין גיא לרמה.

   לא קרב איש  ברטט עמדו מולו

  הר סיני אפוף עשן כולו

  ציפור לא ציצה ציוצה נדם.

   נאלם בחרדת הקודש  קול אדם.

    מתוך ברקים ורעם

   קול האל התגלגל ורעם.

          אנכי ה אלוקייך

            לא יהיה

           לא תשֹא

          זכור את

          כבד את

         לא תרצח

         לא תנאף

         לא תגנב

         לא תענה

        לא תחמוד.

  עשרת דיברות בחוקים עטורים

  דיבר לדיבר באמת אלוקית שזורים

  אלה עשרת הדברים

  שנמסרו בסיני לישראל

  ברטט ושברים.

  השֹכֵּל ודעת

  אם נשמור את עשרת הדיברות

  אזי נדע כי ראוים אנו להיות עם נבחר בן האומות.

  בת ציון

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *