Skip to content

חיי שרה

 חיי שרה.

שרָה אִמֵנוּ ,אִמֵנוּ שַרָה.

  שבע עשרים ומאה שנה.

גילך המתקדם גם אם הכחשת 

 לא אני זקנתי רק אדוני זקן.

  כי האשה לעולם לא תִזדַקֵן 🤣

כך העולם מקדמת דנא תיקֵן..

.

קנה אבינו את מערת המכפלה

טִיבִּין וּתקלין.

 בארבע מאות שקלים.

במשא ומתן

נשא ונתן.

ארבע מאות שקלים 

מהם בֵּינִי וּבּינך…?

את המערה אתן לך,

הלא נשיא אתה בתוכנו.

 נאום  החיתי עפרון

כך נקנתה המערה בחברון.

ספד ובכה אבינו מרה,

אוי לי כי הלכה מעימי זוגתי שרה.

נותר האוהל מיותם

עזוב   עצוב לא מנוחם.

מי ילוּש עִיסָה,ומי הנר ידליק?

מיד חיפשו אשה ליצחק הצדיק.

לא מבנות המקום

אין חסד בזה המקום

נערה שתאמר שתה וגם גמליך אשקה

חסד לרגליה .

בעין טובה תראה כל רואיה.

אי שם בארם נהריים

הגיעה רבקה עם כּדה , לשאוב מים,

הנה מולה אבק מעלים

   מזדחלת אורחת גמלים.

זַקֵן תשוּש ועייף, ושמו אֵלִיעזר,

ביקש כי תהיה לו לעזר

מקום ללון ולהשקות מים

וזו  לו לעדות ולאות,

 כי זו הכלה משמים.

בת מי את .

אמרי?

בת בתואל אחות ללבן הארמי.

על יחוס לא ביקש עדים

קשטה בנזם וצמידים.

מהרו את פיה לשאול התלכי.??

ותען עם ההלך ?

אלך גם אלך.

שלחוה בברכה.

,"אחותינו את היי לאלפי רבבה".

את יצחק ראתה בליבה ננעץ חץ האהבה.

מהגמל נפלה  זאת הנאווה.

אמנו  רבקה הייתה לאלפיי רבבה.

השכל ודעת

כדי שעל היושר  והאמת  תגן.

בדוק היטב מהו הייחוס, ומה הוא הגן.🤣🤓🤓ֱ

ובכל זאת ממקור מרמה ועורמה

למישור היה העקוב

נולד אבינו יעקב.

בת ציון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *