Skip to content

זמן אבוד ניסים

  ניסים יקירי

  מחכה אני מחלון לחלון
  עומדת מצפה בפתח הדלת
  לבואך מיחלת
  למה בוששו צעדיך
  האם התעכבה דרכיך?
  מלאכתך לא תמה
  עד הנה 
  בראשית עודנה.
  הזמן אבוד אתה לא כאן
  הולכת בדרכי איני יודעת לאן.
   אתה העזר כנגדי אנא עזור
  הבא למכאוב זה מרפא ומזור.
  שבת ומועד צבועים היו 
  בשלל גוונים כקשת בענן
  נותרו אפורים ללא זוהר וגוון.
  שמש וירח חפנו זוהרם
   לקו בליקוי מאורות
  האפילה אפילה על אורם.
    שחו כתפיי מכובד הצער
  כטליה אבודה
  מתפללת לניחומים
  כי יפתח שער.


  תמיד בליבי

  בת ציון בטי שלך.

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *