Skip to content

דודי אליהו סונא

  דודי היקר אוי לזה ההספד
  אויה לנו על ההפסד.

  נושא שמות ותארים
  על ראשך מונחים ככתרים.
  אליהו
  סונא,
  נח,
  בעל אהוב,
  אבא,
  סבא ,
  אח
  דוד
  רע וחבר .

  שמות רבים בך נקשרו
  ככתרים את ראשך עיטרו.

  כתרים רבים הונחו תחת כסא הכבוד
  כתרים בוהקים זוהרים
  את הרקיע מאירים.
  כל כתר באבן חן משובצת
  מעשה אומן מעשה מחשבת.
  חמדו מלאכים הכתרים
  כל מלאך ביקש כתר
  מי ראוי יותר מהם לזה הנזר??

  כתר חכמה ודעת,
  כתר עצה ותבונה,.כתר אהבה אחווה ורעות,
  כתר תלמוד תורה ולימוד,
  כתר חמלה חסד ואהבה,
  כתר צניעות וענווה.
  כתר לפיוט ושירה
  את הנפש מאירה.

  יצאה בת קול ואמרה
  כל הכתרים
  לראש אליהו בן הרב יצחק וחנה
  יהיו נקשרים.
  מימיי בראשית לו שמורים.

  הביטו המלאכים
  בבן האנוש הצח והזך,
  בעטרת שנעטר, ובכתרים מבית הגנזך.
  דמע מדמעתם כאבן חן שובצה,
  הכתרים עיטרה.
  כל כתר זהר על ראשו
  בחכמתו ותבונתו,
  בעצתו ואהבתו,
  בלימודו ותלמוד תורתו,
  ענוותנותו ובצניעותו.
  בחסד ובחמלה
  במשפט או במילה,
  לכל דל ודך
  ענה במענה רך.
  בפיוט בשירה ומזמורים
  את הרקיע מנעימים.

  שרפים ואופנים
  הביטו משמי מרום
  נתנו קולם זה אל זה
  בשיר מזמור
  וקראו זה לזה
  אליהו בן חנה
  מה נאים לך הכתרים
  ומה נאה אתה לכתרים.

  כשהגיעה השעה
  מלאכים העלהו למרכבה.
  בחמלה ובקדושה רבה
  יתגדל ויתקדש שמי רבא.

  כתר אחד לנו הושאר
  משובץ אבני חן
  כולו מואר.

  במאכלת אש צוואה חרוטה,
  וזאת לברית עולם בינכם
  תהיה כרותה.
  באחדות ובאהבה
  בשלום ואחווה
  בדרך התורה
  לכו לאורה.

  כתר זה יהיה לנו למשמרת
  כאבוקה בוערת
  לפניי מחננו
  יהיה לתפארת.

  בהרכנת ראש
  בת ציון

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *