Skip to content

בנק החיים

   בנק החיים

  לכל יש חשבון בבנק החיים.
  האחד חשבונו תפוח
  האחר הכל התפזר עם הרוח.
  חשבון שנות חיים
  מדוייק .
  מי ביתרה שמנה,
  ומי מכבר מעותיו מנה.
  מי רכש עולם ומחמדיו
  ומי פיזר ללא חשבון נכסיו.
  הכל מנוי וספור ומנוי

  מי יחיה ברווחה
  מי ישא האנחה.
  בבנק החיים
  אין לאדם אשראי עתידי
  יחיה החיים בתבונה
  עניין ותוכן יצוק בחיו.
  כמנגן תו אל תו את מנגינת חייו

  זו המנגינה תנוגן לעד
  גם בלכתו
  עוד ישמע צלילו.

  בת ציוו

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *