Skip to content

אחד בספטמבר 

  הביט כה וכה את עניו פקח

  את גוו זקף מתח

   עיפרונו חידד. ואת מחברתו פתח

  ידו הושיט לאשתקד

  ושלחה לשלום.

  בחן ובחסד חלון לתש"פב  פתח. 

   אינו שוכח ומדי שנה בשנה בנאמנות מתמיד

   מפזר חיוך 

   לכל תלמידה ותלמיד.

  גננות מורים ןמורות 

  לצידם יהלך זה דורות 

  זה המועד יהיה מקודש 

  לקנות דעת ,חכמה להקנות.

  מר ספטמבר בשרביטו מנצח בחן נותן האות .מסדר כב אותיות אות לאות 

  כקטר בראש  יוצאת רכבת תשפב

  ב12 קרונות

   חגים ומועדים וארבעת העונות 

  בתפילה ובקשה

  תהי שנה זאת עטופה בהצלחות .

     בת ציון

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר.