Skip to content

שירת חיי

אסקה אסתר אחותי

  בהתקדש חגבקדושת ליל הסדרבאותו ליל נקראההגדה שונהעל פיה התהפכהקערת הסדר.בלילזה בבכיהיש לי עוד קושיהמה השתנה?כי בליל זה עלית בסערתהמרכבה??.ללא אותות ומופתיםהחזרת נשמתך לבורא לעולמים.בליל ט"ו… Read More »אסקה אסתר אחותי

  יפה אחותי

   יפתי והיה אם נדמהששכחנו תסלחי.והיה כי בגד זכרוננותמחלי.כי הכל בנדמהוהכל במשחקהכל קיים ודברלא נשכח.את היית הנאווהבבנות בית אבי.אל מול דמותךמר מאד כאבי.אט אט פתחנותיבת זכרונותכבמטה… Read More »יפה אחותי

   דודתי שרה

    בבגדי אלמנותיושבת גבירהעטויה שחוריםמקוננת קינה..הקינה נדבך על נדבךנשמע קולה.כמקריבה קורבן עולה.צער העולם חובקתכאש שרפיםשורפת דמעתה,על חייה ואחריתה.מקוננת בבכיהאזינו לסבלי וכאבישמעו רעיי וידידייקינתי.מבכה אלוף נעורים.בלכתו לאדמה… Read More »דודתי שרה

    יפה דודתי

     יפה בְּדוּמִיָּה וְסַעַר בְּסַעַר וְדוּמִיָּה.. יפַתֶּנּוּ אַתְּ בְּדוּמִיָּה  אָנוּ  בְּסַעַר. נַפְשֵׁנוּ לָךְ עוֹרֶגֶת   ,  נַפְשֵׁנוּ לָךְ הוֹמִיָּה. טַלְטֵלָה אָחֲזָה כְּסַעַר גַּלֵּי הַיָּם עֵת קוֹלֵךְ… Read More »יפה דודתי

     קוראים יקרים

      חלפו שנים עד שנכתבה המילה בצער בכאב ובחמלה ממעין הרגש שוררתי וקוננתי. בחרדת קודש בכל שיר וקינה נגעתי הגורל שזר את חיי באומנות כי הלביש אותי… Read More »קוראים יקרים