Skip to content

ספר שופטים

 שירת דבורה

  דודי ניסים בקריאת שירת דבורה ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם…… דבורה הנביאה  הנביאה דבורה שירתך כעקיצת דבורה.… Read More » שירת דבורה

   בת יפתח

   בת יפתח  שמך נסתר ולא מוזכר היכן אבד ??..  בת ללא שם מהיא החידה? עלבונך לא ערך לו ולא מידה? בת  יפתח אביך איש החיל… Read More » בת יפתח

   משל יותם

    נושא: משל יותם נושא: משל יותם🌵🌵🌳🍇🍈 יותם   לבית גדעון בן יואש .  לבית אביך שארית פליטה. עֵת דם אחיך ניגר סביבך. נפשך מזה הגורל… Read More »משל יותם

    שמשון

     רוח קרירה שרקה בקולבין צֹרְעָה ובין אשתאול. רוח סערה ללא מנוח,זמרה סודה באוזניי אשת מנוח.על נזיר מבטן ומלידה,רב יהיה כוחו ללא שעור ומידה.תער לא יעלה… Read More »שמשון