Skip to content

ספר במדבר

שלח לך

  .  “פרשת שלח לך” שניים עשר נשיאיםראשי שבט מעם נבחרים.לתור נשלחתםלהביא דברים ומאמריםאל ארץ חלב דוּבשה נוטף,אל ארץ בה הירדן שוטף.אדמתה פוריה ופריה בשפעבכל גיא… Read More »שלח לך

  פרשת חוקת

   במדבר פרשת חוקת. חוקת במדבר כ’  מתה מרים במדבר   באר המים  נסתם נגנז מה היה בו הפלא מה הרז.? מִדְבַּר צַחִיח יבש הִכּתָה מעל חַמָה.… Read More »פרשת חוקת

    פרשת קורח

    קורח  אדמה פיה פתחה בן קהת יצהר לבית הלוי,  את דברה הארץ אמרה. אל מול הענו משה הנביא    כהונה דרשת,  אש זרה להביא. את לחם… Read More » פרשת קורח

    פרשת בלק

     בלק בלעם והאתון. הנה סיפור על ניסים ונפלאות על   אתון אשר  פתחה פיה, על דעתנות  אשר הביעה.  ראתה מלאך אלוקים אשר מעיני הנביא היו… Read More »פרשת בלק

      פרשת פנחס

      פנחס פנחס  קנא קִנא לא חס. פנחס בן אלעזר נכד לאהרון גדול הכוהנים.  זמרי בן סלוא  קרא תֵיגַר על משה נביא הנביאים. שם שמים חילל… Read More » פרשת פנחס

      בנות צלפחד

       חלק מאיור של האמנית רינת גלבוע לבנות צלפחד.
       יוצרת הקובץ תמר הירדני

       בְּנוֹת צְלפְחָד עַזּוֹת כְּצַלָּף חַד.
       חֹגְלָה נֹעָה מַחְלָה תִּרְצָה ומִלְכָּה. בְּנוֹת שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה