Skip to content

לנצח אחי

אזכור

  אזכור בחום קיץ ובשרב. עת ירעים הרעם ויבריק ברק. אזכור מזריחה עד שקיעת חמה. כי אין מנוס אין נחמה. אזכור בניגון ישן ובניגון חדש. במזמורי… Read More »אזכור

  הזמן עצר מלכת

   אחי אחיכל יום שחולף אנו נתבגראתה לנצח צעיר תישאר.אותות הזמן בך לא יחרשו.בפניך וביופיך לא יפגמו.לך עצר הזמן מלכת.אנו נמשיך להתבגר ולהזדקןלאסוף קמטים,לאסוף שבריםלספור שנים.אך… Read More »הזמן עצר מלכת

   כי האדם עץ השדה

    אם כאלון אתהחזק הנך באלונים.אם כארז אתהאיתן אתה בארזים.אם כעץ הברוש גבוהנשא ראשך לשחקים.אם לעצי זית דמיתשמן משחה הנך לנדכאים.אם כעץ התמר הינךדובשך מתוק מצופים.איכה… Read More »כי האדם עץ השדה

    קינת דוד

     ויקונן דוד את הקינה הזאתעל שאול ויהונתן בנו…..  על הר הגלבוע אוושת רוחזִמְרָה בדממה ,שיר נוּגֶה  שיר קינה.ממדרון עד פיסגהעטופה בתוגה.    מחלב ודם גיבורים אדמה ספוגה.מטל… Read More »קינת דוד