Skip to content

הספרים שלי

גן בשיר וחרוז

    שלום ילדים הורים ואנשי חינוך.ספר זה מפרי עטימספר בשיר וחרוז מהווי חייהם של הילדים,הן בגן ,במגרש המשחקים, עם חבריהם ובכל תחום מחיי היום יום .ספר… Read More »גן בשיר וחרוז