Skip to content

גן בשיר וחרוז

גן בשיר וחרוז

    שלום ילדים הורים ואנשי חינוך.ספר זה מפרי עטימספר בשיר וחרוז מהווי חייהם של הילדים,הן בגן ,במגרש המשחקים, עם חבריהם ובכל תחום מחיי היום יום .ספר… Read More »גן בשיר וחרוז