Skip to content

ערב חג

                        

אף ירח מפני זוהרו הגיף.
כבר ערב חג יקירי
ערב חג בעיר
ערב חג אחי.
שמש שלחה קרניים
אחרונות כלשונות 
אש אדומים.
ערב חג שקעה
חמה בדמדומים.
ערב ירד מלטף העיר בעדנים.
ערב חג בעיר
אורות מבליחים,
מפה פרושה
שולחנות ערוכים.
מעלי שמיים אספו
אורם המכסיף,
ערב חג בעיר.
שולחני מחכה מיותם
ונרותיי אורם זעיר
ערב חג
העיר אורותיה הדליקה
מעל צמרות העצים
חגה הגידה.
לבשה חג בצבעי קשת
זוהרת בארגמן.
אך עירי לבושה 
אפור כעשן.
כבר ערב אחי
ערב חג בעיר.
קולות שמחה וצחוק
מכל עבר,
קולות התחדשות,
קולות פיוט וזמר.
כבקשה כענות חלושה
תפילתי שותקת,
בכאב הדממה כולי עוטפת.
הן חג היום בעיר
חג ידידי ורעי.
בזו העירה
הכתה שלכת בעלים,
עצובה עירי

נדמו בה צליל ומחתרים

   בת ציון

.

ו

,

.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.