Skip to content

  " מי אני????"

  מי אני???

   לאן לאן

  פניי מועדות 

  לאן פונות??

  לאחור או לפנים.?

  אל מול זריחה 

  או אל שקיעה.?

   האופק  

       כדור אש סמוק 

  באדרת אדומה

  עטף היום ברחמיו

  אספו  אל ימיו,

  בדיעה צלולה

  שקעה חמה במצולה.

  חלומותיי

  אל מול גלים גועשים  

  נשברים  במשברים.

  מתנפצים לרסיסים.

  מי אני?

   פניי לאן?

  לאחור או לפנים,?

  מהי המציאות

  ומה האשליה?

  הים  את היום חפן

  בין גליו סודו צפן.

  פנה יום

  השמיים נצבעו אדמדם

  עד כי היום גווע נדם.

  נגנז לעד ליל אמש

  פינה מקום לשמש.

   בין השמשות 

  בין ערביים

  באופק הרחוק

  כוכב השחר 

   ברוך  לחש 

  מכיסו שלף יום חדש  ….

  בת ציון

  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר.