Skip to content

ישראל

השיר היה הוא אפור
שחיבר עודד אבישר
הלחין משה וילנסקי
בביצוע שושנה דמרי
היה השיר האהוב עלינו.
הוא חילל בחליל ואני שרתי.

הנצחה באנדרטאות

גן הבנים תל אביב-יפו

אנדרטה לבני העיר שנפלו במערכות ישראל בת ים

אתר הנצחה וזיכרון “ברק” מחנה חטיבת ברק
(בסיס צבא)

יד לשריון לטרון

אנדרטה לנופלים מגדוד 71 רשף מחנה יהונתן
(בסיס צבא)

בית יד לבנים תל אביב-יפו

אנדרטה לנופלים מתיכון עירוני ח’ תל אביב-יפו

היכל הזיכרון הר הרצל ירושלים

מכתבים

מכתב מישראל לבן דודו חזקיה לפני תחילת הטירונות

מכתב מישראל לבן דודו חזקיה בזמן הטירונות

מכתב מישראל לבן דודו חזקיה בזמן הקורס למקצועות הטנק

מכתב מישראל לבן דודו חזקיה לפני סיום הקורס למקצועות הטנק

מכתבים שכתבה בת ציון המודאגת לאחיה התאום ישראל במהלך מלחמת יום הכיפורים

גלויה שנשלחה ביום השביעי למלחמה, יום נפילתו של ישראל

מכתב שנשלח עשרה ימים לאחר נפילתו של ישראל מבוסס על תקוות שווא תוצאה של ידיעה שגויה