Skip to content

ברכה לאימי יעל

  לעולם יהא אדם
  צדיק כתמר ,
  פירותיו מדבש מתוקים
  מלא מצוות כרימון
  גרגרים המון המון.
  לא קשה כארז
  וכקנה פשרן.
  ולא רמאי כרותם.
  ולא כאשד שתלטן.
  מארח כאשל
  כשקד שקדן.
  כנוע כאזוב,
  שורשו לא יעזוב.
  לא כארז גאוותן
  ראשו השמיים נשא,
  הגדול עושהו כקטן.
  לא כסיל כסירה, כתפוח מריח.
  לא רשע כאזרח,כהדס מצליח.
  כגפן פוריה האישה בבית
  גדלים הילדים כשתילי זית.
  וגם אם יזקין בארץ שורשו
  וחלילה בעפר ימות גזעו,
  מעיין מים אותו יעיר
  וכמו נטע יניב הפרי.
  כי באיוב אם לאדם תקווה יש
  גם לאדם אסור להתייאש.
  וכל היונק ממקורותיו יודה
  כי האדם הוא עץ השדה.  כתיבת תגובה

  האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *